Hizmet Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

HİZMET SUNAN

Ticari.Ünvanı: ALTUNİZADE SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Mersis no: 0067007922600010

Adresi: Nuh Kuyusu Cd. No 94 Bağlarbaşı 36664 Üsküdar İstanbul
Telefon: 0216 651 00 00
E-mail:info@academichopital.com.tr

HİZMET ALAN

Adı–soyadı:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu sözleşmenin konusu,  Hizmet Alanın, Hizmet Sunan’a ait www.gurulize.com: Tüm fikri hakları DEVIX'e ait danışmanlık web uygulaması alt yapı sunma hizmetinin sağlandığı projeye dair bilgilerin yer aldığı internet sitesini veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Websitesi”) ve/veya Hizmet Sunan tarafından bildirilecek online video görüşme uygulamaları üzerinden,  Görüntülü (Online) Doktor Görüşme Hizmeti’nin satın alınmasına yönelik elektronik olarak onayladığı, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip hizmetin sunumu ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin  belirlenmesinden ibarettir.

Hizmet Bilgileri: Görüntülü (Online) Doktor Görüşme Hizmeti temini

Hizmetin Tarihi: Hizmet Alanın hizmet almak istediği branştan seçeceği hekimin randevu programına göre Hizmet Alanın seçimi ve ortak mutabakat ile belirlenen en uygun tarih ve saat

Hizmetin süresi; 15 dakikadır.

Hizmet Ücretlendirmesi; Hizmetin ücretlendirmesi tercih edilen hekimin bulunduğu lokasyon ve akademik unvanına göre değişmekte olup, ücretlendirme doktor bazında değişiklik göstermektedir. Ücretler KDV dahil hizmet bedelidir.

Ödeme Şekli ve Planı: Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden kredi kartı ile tek seferde tahsil edilir.

Fatura adresi; E-fatura kesilerek hizmetin sunumu sonrası Hizmet Alanın yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

MADDE 3– HİZMET İÇERİĞİ VE SUNUMU

Sözleşme Kullanıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Hizmet Alan’ın, Hizmet Sunan’dan satın almış olduğu Hizmet’in sunulması ile ifa edilmiş olur.

Sözleşme kapsamında sunulan online görüşme hizmeti online hizmet sunumundan ibaret olup, sunduğumuz hizmet ve bilgiler göndermiş olacağınız belgeler ve görüşme sırasında aktaracağınız bilgiler ile sınırlı olduğundan, bu hizmet doğrudan muayenenin veya tedavinin alternatifi değildir. Tanı konulamaz, reçete yazılamaz. Bu kapsamda size iletilecek görüşlerin ve hizmetin bir bağlayıcılığının olmadığını ve doğrudan bir muayenenin yerine asla geçmeyeceğini tekrar ve önemle belirtmek isteriz. İlgili hekimlerimiz tarafından sunulacak görüşler sadece tavsiye niteliğinde olduğu için doğrudan kendi hekiminizle ya da ilgili uzman doktorlarımızla bu tavsiyeleri değerlendirmeniz gerektiği hususunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktayız.

Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma, beyin ve omurilik yaralanmaları, travmalar, bilinç kaybı, ciddi yanıklar, göğüs ağrısı ve kusma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren acil durumlara ilişkin şikayetler sözleşme konusu hizmetin kapsamı dışındadır. Bu belirtilere sahip kişilerin vakit kaybetmeden ilgili Acil Sağlık Hizmeti Birimlerine başvurması gerekir.

Hizmetin sunumu tarafınızın müsaitlik durumuna göre talep ettiğiniz branştan uygun olan ve tercih ettiğiniz hekimin randevu programı dikkate alınarak seçenek sunularak, karşılıklı mutabakat ile belirlenen gün ve saat için organizasyon yapılacaktır.

Randevu tarihi ve saatine mutabık kalınması, hizmetin alımının onaylandığı ve ödeme yükümlülüğünün doğması anlamına gelmekte olup, randevu gün ve saatinde mutabık kalınması akabinde Hizmet sunan tarafından ödeme için sanal posa yönlendirecektir.

MADDE 4- ÖZEL ŞARTLAR

İşbu sözleşme kapsamında sunulacak olan görüşme içeriğinde iletilen bilgiler kayda alınarak olup, dosya açılacak, kayıtlar Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ve Hasta Hakları Yönetmeliğinin ilgili maddesi kapsamında 20 yıl süre ile muhafaza edilecektir.

Hizmet Alanın ileteceği belgeler Hizmet Sunan tarafından mahremiyet gözetilerek değerlendirilecek olsa da hastane içerisinde, belirtmiş olduğunuz sağlık sorunlarıyla ilgili farklı hekim ya da sağlık personelleri ile paylaşılacağını bu paylaşımlar nedeniyle herhangi bir hak ihlali talebiniz olmadığını kabul ettiğiniz varsayılmaktadır.

Sunulan hizmet kapsamında görüşülen hekim tarafından Hizmet Alana başka bir branş ile görüşmesinin tavsiye edilmesi halinde Hizmet Alan, farklı branşa yönelik hizmeti Hizmet Sunan’dan almak zorunda olmadığı gibi, talebi halinde ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

MADDE 5- HİZMET ALANIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Hizmet Alan, adresi kendisi ile bir SMS veya Email link ile paylaşılacak Online Ödeme web sitesinde yer alan sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Hizmet Veren tarafından yüklenen işbu Sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Hizmet Alan hizmetin sunumu için Hizmet Sunan tarafından detayları randevu aşamasında belirtilecek Görüntülü Görüşme uygulamasını uygulamasını hizmet sunumundan evvel bilgisayar, telefon vs benzeri cihaza kurup, ilgili uygulamayı kullanabilmesi için hesap oluşturmayı kabul eder.

Hizmet Alan online görüşme hizmetinin kesintisiz ve verimli sunulabilmesi için internet hızının asgari 8 Mbps olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Hizmet Alanın görüntü kalitesi ve internet hızının sözleşmede belirtilen düzeyde olmaması nedeni ile görüşmenin hiç yapılamamasından ve/veya beklenen ölçüde yapılamamasından Hizmet Veren sorumlu tutulamaz. 

Hizmet Alan, randevu saatlerine riayet etmekle yükümlü olduğu gibi, randevu saatinden 5 (beş) dakika öncesinde yukarıda belirtilen online uygulama üzerinden online görüşmenin yapılacağı görüşme odasına bağlanıp, görüşmeye hazır bulunmak durumundadır. Geç bağlanılması, randevuna saatine uyulmaması ve bağlantının Hizmet Alandan kaynaklı geç kurulması nedeni ile hizmet süresi uzatılamaz, bu durumda Hizmet Veren sorumlu tutulamaz. 

Hizmet Alanın online görüşme hizmeti sırasında belge ve tıbbi kayıt sunması halinde görüşme öncesinde ilgili belgelerin tamamını hazır bulundurması gereklidir. Hizmet Alan, hizmet sunumu sırasında beyan ve ibraz ettiği bilgi ve belgelerin kendisine ait olduğunu ve doğru olduğunu beyan eder.

Hizmet Alan’a ait kredi kartının Hizmet Sunanın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Hizmet Sunana ödememesi halinde, Hizmet Alan ödemeyi yapmayı taahhüt eder.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

Hizmet Alanın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren hizmet sunumuna kadar hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu Hizmet Sunan taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Hizmet Sunana ait ve yukarıda 1 nolu maddede belirtilen Hizmet Sunan iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Hizmet Sunana mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

Hizmet bedeli iptali, randevu saatinden 2 saat öncesine kadar çağrı merkezine bildirildiği taktirde, ödenen ücretten hizmet sunucusu stripe in komisyon beddeleri düşülerek iade edilmektedir.   

İade Stripe üzerinden 30 güne kadar gerçekleşmektedir. Stripe iade edilecek ücrettten %2,9 + 0,25 Euro olan komisyon bedelini düşerek iadeyi hizmet kullacının kartına iade etmektedir. 

İade bedelleri doktor görüşme ücretlerine göre değişkenlik göstermektedir. Ancak randevu saatine 2 saatten daha az sürede iptal edilen hizmetler için %30 hizmet sunum bedeli tahsil edildikten sonra kalan tutar iadesi yapılır.

İade işlemleri için 444 0 353 nolu çağrı merkezinden bilgi alabilirsiniz. 

MADDE 7 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Hizmet Alanın cayma hakkı süresi sona ermeden önce, kendi onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler ile cayma hakkı süresi dolmadan ifa edilmiş hizmete ilişkin sözleşmeler için Hizmet Alan cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 8 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Hizmet Sunan, işbu Sözleşme’nin ifası kapsamında kendisine aktarılan Hizmet Alanın kişisel verilerinin güvenliğinden, kanuna uygun olarak aktarılmasından, saklanmasından, paylaşılmasından, iletişim için kullanılmasından ve korunmasından KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında bizzat sorumludur.

MADDE 9 – ŞİKÂYETLERİN İLETİMİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Hizmet Alan, hizmetin sunumu ile ilgili yaşadığı aksaklık, geri bildirim ya da şikâyetleri 444 0 353 nolu telefon numarasından iletebilir.

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 10- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Hizmet ALAN, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Hizmet Alandan talep edebilir ve her koşulda Hizmet Alan borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Hizmet Alan, borcun gecikmeli ifasından dolayı Hizmet Verenin oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 11 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Hizmet Alan, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sunanın resmi defter, kayıt ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12- YÜRÜRLÜK

12 (Oniki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Hizmet Alan tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 

HİZMET ALAN                                                                             HİZMET SUNAN